Denne siden beskriver resursene som til sammen bygger opp det offisielle APIet for Nasjonal Turbase v1-beta. Hvis du her noen problemer eller andre forespørsler ikke nøl med å ta kontakt.

API-miljøer

Nasjonal Turbase har to API-miljøer api or dev.

Miljø Hostname Beskrivelse
api api.nasjonalturbase.no Produksjonsmiljø - brukes mot sluttbrukere
dev dev.nasjonalturbase.no Utviklingsmiljø - brukes under utvikling

Oversikt

Resurs POST GET PUT PATCH DELETE
/objekttyper Hent typer
/{type} Nytt objekt Hent liste
/{type}/{id} Hent objekt Oppdater objekt Oppdater objekt Slett objekt

# Autentisering

Alle kall mot Nasjonal Turbase må autentisere seg med en gyldig API-nøkkel.

Parametere

api_key
Påkrevd string - privat API key

# Hent alle objekttyper

GET /objekttyper

Respons

Status: 200 OK
X-RateLimit-Limit: 5000
X-RateLimit-Remaining: 4999
[
 "turer",
 "steder",
 "områder",
 "grupper",
 "aktiviteter",
 "bilder"
]

# Hent alle objekter

GET /{type}

Parametere

{type}
Påkrevd string
limit
Valgfri number
skip
Valgfri number
after
Valgfri ISODate - objekter endret etter gitt dato
tag
Valgfri string - objekter med gitt primærkategori
gruppe
Valgfri string - objekter tilknyttet ObjectID i Gruppe

Respons

Status: 200 OK
X-RateLimit-Limit: 5000
X-RateLimit-Remaining: 4999
{
 "documents": [
  {
   "_id": "524081f9b8cb77df15001660",
   "endret": "2013-07-07T15:11:46.000Z",
   "navn": "Øykjafjellet - topptur med fin utsikt"
  },
  ...
 },
 "count": 20,
 "total": 1033
}

# Opprett nytt objekt

POST /{type}

Parametere

{type}
Påkrevd string

Forespørsel

POST /turer HTTP/1.1
Host: api.nasjonalturbase.no
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 2469
{
 "lisens": "CC BY-NC 4.0",
 "navn": "Fra Høgabu til Vaksdal",
 "status": "Offentig",
 "geojson": {
  "type": "LineString",
  "coordinates": [
   [5.85660630854479,58.8569687273594],
   [5.85720712338704,58.8570575064399],
   [5.85772210753763,58.8571462852927]
  ]
 },
 ...
}

Respons

Status: 201 Created
Location: http://api.nasjonalturbase.no/turer/524081f9b8cb77df15001661
X-RateLimit-Limit: 5000
X-RateLimit-Remaining: 4999
{
 "_id": "524081f9b8cb77df15001661"
}

# Hent ett objekt

GET /{type}/{id}

Parametere

{type}
Påkrevd string
{id}
Påkrevd string

Respons

Status: 200 OK
ETag: "644b5b0155e6404a9cc4bd9d8b1ae730"
Last-Modified: Thu, 07 Jul 2013 15:11:46 GMT
X-RateLimit-Limit: 5000
X-RateLimit-Remaining: 4999
{
 "_id": "524081f9b8cb77df15001660",
 "tilbyder": "DNT",
 "opprettet": "2013-07-07T12:27:47.000Z",
 "endret": "2013-07-07T15:11:46.000Z",
 "lisens": "CC BY-NC 4.0",
 "status": "Offentlig",
 "navn":"Øykjafjellet",
 "geojson": {
  "type": "LineString",
  "coordinates": [
   [5.85660630854479,58.8569687273594],
   [5.85720712338704,58.8570575064399],
   [5.85772210753763,58.8571462852927]
  ]
 },
 ...
}

# Erstatt hele objektet

PUT /{type}/{id}

Parametere

{type}
Påkrevd string
{id}
Påkrevd string

Respons

Status: 200 OK
X-RateLimit-Limit: 5000
X-RateLimit-Remaining: 4999
{
 "_id": "524081f9b8cb77df15001660"
}

Hele Norges turbase

Via Nasjonal Turbase kan din tjeneste eller applikasjon få øyeblikkelig tilgang til 1000-vis av frilsdata for hele Norge. Her finner du blant annet en komplett samling av alle hytter, ruter, og arrangementer fra Den Norske Turistforenigen samt alle turforslag fra UT.no.