Det meste av data i Nasjonal Turbase er lagt inn av frivillige organsisasjoner og andre grupper som ønsker annerkjennelse for den jobben de gjør med å merke løyper og ruter over hele Norge. Nasjonal Turbase sin anbefalte datastandard tibyr muligheten å lenke objekter til en eller flere grupper og på denne måte vise hvem som har lagt inn innholdet.

API url: api.nasjonalgruppebase.no/grupper

Endringer: Se Github

Felter

Feltnavn Datatype Beskrivelse Kommentar ut/gruppe
_id string Autogenerert unik ID (ObjectID) Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
tilbyder string Innholdsleverandør som har lagt inn gruppen Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
endret string Tid og dato for sist endret (ISO 8601) Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
checksum string Caching checksum for objektet Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
lisens string Lisens for bruk og visning av gruppen Anbefalte verdier:
 • CC BY 3.0 NO
 • CC BY-NC 3.0 NO
 • CC BY-ND 3.0 NO
 • CC BY-NC-ND 3.0 NO
Påkrevd
navngiving string Tekst som skal vises om valgt lisens stiller krav til navngiving Påkrevd
status string Publiseringsstatus Anbefalte verdier:
 • Kladd
 • Privat
 • Offentlig
 • Slettet
Påkrevd
navn string Navn på gruppen Påkrevd
geojson object GeoJSON av typen Polygon Påkrevd
områder string[] Områder gruppen ligger i ObjectID i Områder Anbefalt
kommuner string[] Kommuner gruppen opererer i Anbefalt
fylker string[] Fylker gruppen opererer i Påkrevd
organisasjonsnr string Norsk organisasjonsnummer til gruppen Anbefalt
beskrivelse string Beskrivelse av gruppen Anbefalt HTML:
 • h3
 • em
 • strong
 • p
 • img
 • a
Påkrevd
logo string URL til gruppelogo Anbefalt
ansatte number Antall ansatte i gruppen Anbefalt
lenker object[] Relevante lenker for gruppen Anbefalt
lenker[#].tittel string
lenker[#].type string Anbefalte verdier:
 • Hjemmeside
 • Facebook
 • Vilkår
 • Rissikovurdering
 • Kontaktinfo
 • Kart
lenker[#].url string Må starte med http:// eller https://
kontaktinfo object[] Kontakinformasjon til gruppen Første element behandles ofte som primærkontakt
kontaktinfo[#].tittel string
kontaktinfo[#].adresse1 string
kontaktinfo[#].adresse2 string
kontaktinfo[#].postnummer string
kontaktinfo[#].poststed string
kontaktinfo[#].telefon number
kontaktinfo[#].mobil number
kontaktinfo[#].fax number
kontaktinfo[#].epost string
kontaktinfo[#].url string
tags string[] Liste med tagger for gruppen Anbefalte verdier:
 • Bedrift
 • Fotballag
 • Idrettslag
 • Interesseorganisasjon
 • Kommune
 • Nasjonalpark
 • Orienteringslag
 • Skole
 • Turistinformasjon
Påkrevd
foreldregruppe string Gruppen "over" ObjektID i Grupper Anbefalt
privat string Private felt Bare synlig for tilbyder
grupper string[] Grupper som forvalter gruppen ObjectID i Grupper Anbefalt
bilder string[] Tilknyttede gruppebilder ObjectID i Bilder Påkrevd
steder string[] Tilknyttede steder ObjectID i Steder Anbefalt
url string Nettadresse til siden som opprinnelig viser gruppen Må starte med http:// eller https:// Anbefalt

Hele Norges turbase

Via Nasjonal Turbase kan din tjeneste eller applikasjon få øyeblikkelig tilgang til 1000-vis av frilsdata for hele Norge. Her finner du blant annet en komplett samling av alle hytter, ruter, og arrangementer fra Den Norske Turistforenigen samt alle turforslag fra UT.no.