API url: api.nasjonalgruppebase.no/områder

Endringer: Se Github

Felter

Feltnavn Datatype Beskrivelse Kommentar ut/gruppe
_id string Autogenerert unik ID (ObjectID) Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
tilbyder string Innholdsleverandør som har lagt inn området Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
endret string Tid og dato for sist endret (ISO 8601) Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
checksum string Caching checksum for objektet Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
lisens string Lisens for bruk og visning av området Anbefalte verdier:
 • CC BY 3.0 NO
 • CC BY-NC 3.0 NO
 • CC BY-ND 3.0 NO
 • CC BY-NC-ND 3.0 NO
Påkrevd
navngiving string Tekst som skal vises om valgt lisens stiller krav til navngiving Påkrevd
status string Publiseringsstatus Anbefalte verdier:
 • Kladd
 • Privat
 • Offentlig
 • Slettet
Påkrevd
navn string Navn på området Påkrevd
geojson object GeoJSON av typen Polygon Påkrevd
kommuner string[] Anbefalt
fylker string[] Anbefalt
beskrivelse string Beskrivelse av området Anbefalt HTML:
 • h3
 • em
 • strong
 • p
 • img
 • a
Påkrevd
lenker object[] Relevante lenker for området Anbefalt
lenker[#].tittel string
lenker[#].url string Må starte med http:// eller https://
tags string[] Liste med tagger for området Anbefalt
foreldreområder string[] Områder "over" ObjektID i Områder Anbefalt
privat string Private felt Bare synlig for tilbyder
grupper string[] Grupper som forvalter området ObjectID i Grupper Anbefalt
bilder string[] Tilknyttede områdebilder ObjectID i Bilder Påkrevd
steder string[] Tilknyttede steder ObjectID i Steder Anbefalt
url string Nettadresse til siden som opprinnelig viser området Må starte med http:// eller https:// Anbefalt
kart string Kartblad fra m711-serien Anbefalt
turkart string[] Turkart fra ymse kartprodusenter Anbefalt

Hele Norges turbase

Via Nasjonal Turbase kan din tjeneste eller applikasjon få øyeblikkelig tilgang til 1000-vis av frilsdata for hele Norge. Her finner du blant annet en komplett samling av alle hytter, ruter, og arrangementer fra Den Norske Turistforenigen samt alle turforslag fra UT.no.