API url: api.nasjonalturbase.no/turer

Endringer: Se Github

Felter

Feltnavn Datatype Beskrivelse Kommentar ut/tur
_id string Autogenerert unik ID (ObjectID) Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
tilbyder string Innholdsleverandør som har lagt inn turen Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
endret string Tid og dato for sist endret (ISO 8601) Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
checksum string Caching checksum for objektet Legges automatisk inn av Nasjonal Turbase
lisens string Lisens for bruk og visning av turen Anbefalte verdier:
 • CC BY 3.0 NO
 • CC BY-NC 3.0 NO
 • CC BY-ND 3.0 NO
 • CC BY-NC-ND 3.0 NO
Påkrevd
navngiving string Tekst som skal vises om valgt lisens stiller krav til navngiving Påkrevd
status string Publiseringsstatus Anbefalte verdier:
 • Kladd
 • Privat
 • Offentlig
 • Slettet
Påkrevd
navn string Navn på turen Påkrevd
geojson object GeoJSON av typen LineString Er 2D GeoJSON i dag - kan bli 3D GeoJSON Påkrevd
distanse number Inntegningens totale lengde Anbefalt
retning string Hvilken retning turen går i forhold til inntegningen Anbefalte verdier:
 • AB
 • BA
 • ABA
 • BAB
Anbefalt
områder string[] Områder turen ligger i ObjectID i Områder Anbefalt
kommuner string[] Kommunen turen ligger i Anbefalt
fylker string[] Fylket turen ligger i Påkrevd
beskrivelse string Beskrivelse av turen Anbefalt HTML:
 • h3
 • em
 • strong
 • p
 • img
 • a
Påkrevd
adkomst string Beskrivelse av adkomst til turens starttur Anbefalt HTML:
 • h3
 • em
 • strong
 • p
 • img
 • a
Anbefalt
lenker object[] Relevante lenker for turen Anbefalt
lenker[#].tittel string
lenker[#].url string Må starte med http:// eller https://
gradering string Gradering som definert i Merkehåndboka Anbefalte verdier:
 • Enkel
 • Middels
 • Krevende
 • Ekspert
Påkrevd
passer_for string[] Hvilke målgrupper passer turen for Anbefalte verdier:
 • Barn
 • Voksen
 • Senior
Anbefalt
tilrettelagt_for string[] Hvilke grupper turen er tilrettelagt for Anbefalte verdier:
 • Barnevogn
 • Rullestol
 • Handikap
Anbefalt
sesong string[] Liste med månedene turen kan tas Anbefalte verdier:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Påkrevd
tidsbruk object Antall dager, timer, og minutter Anbefalt
tidsbruk.normal object Godt trent voksen person uten pauser
tidsbruk.normal.dager number
tidsbruk.normal.timer number
tidsbruk.normal.minutter number
tidsbruk.min object
tidsbruk.min.dager number
tidsbruk.min.timer number
tidsbruk.min.minutter number
tidsbruk.max object
tidsbruk.max.dager number
tidsbruk.max.timer number
tidsbruk.max.minutter number
tags string[] Liste med tagger for turen Anbefalte verdier:
 • Fottur
 • Skitur
 • Sykkeltur
 • Padletur
 • Klatretur
Påkrevd
privat string Private felt Bare synlig for tilbyder
grupper string[] Grupper som forvalter turen ObjectID i Grupper Anbefalt
bilder string[] Tilknyttede tursbilder ObjectID i Bilder Påkrevd
steder string[] Tilknyttede steder ObjectID i Steder Anbefalt
url string Nettadresse til siden som opprinnelig viser turen Må starte med http:// eller https:// Anbefalt

Hele Norges turbase

Via Nasjonal Turbase kan din tjeneste eller applikasjon få øyeblikkelig tilgang til 1000-vis av frilsdata for hele Norge. Her finner du blant annet en komplett samling av alle hytter, ruter, og arrangementer fra Den Norske Turistforenigen samt alle turforslag fra UT.no.