Nasjonal Turbase tilegner seg ingen imaterielle rettigheter over den data som du legger inn i Nasjonal Turbase utover den lisensen du velger. Vi lover at dine data skal forbli dine!

Av denne grunn må alle data eksplisit lisensieres under én av de seks Creative Commons lisensene under. Dette vil med andre ord si at alle data fra Nasjonal Turbase kan brukes gratis men etter de krav lisensen setter for endringer, bruk og viderebruk så lenge vilkårene i lisensen følges.

Valgbare lisenser

Lisens Navngivelse (BY) Ikkekommersiell (NC) Ingen bearbeidelse (ND) Del på samme vilkår (SA)
CC BY 4.0 Ja Nei Nei Nei
CC BY-SA 4.0 Ja Nei Nei Ja
CC BY-ND 4.0 Ja Nei Ja n/a
CC BY-NC 4.0 Ja Ja Nei Nei
CC BY-NC-SA 4.0 Ja Ja Nei Ja
CC BY-NC-ND 4.0 Ja Ja Ja n/a

Creative Commons

Creative Commons tilbyr opphavspersonen å velge mellom ulike lisenselementer. Hvert lisenselement angir et vilkår, som kan være påbudt, forbudt, eller tillatt. Hvert av de 4 lisenselement har en standard­forkortelse på to bokstaver (BY, NC, ND, SA).

Et verk er det objektet som entes legges inn i eller hentes ut av Nasjonal Turbase. Et verk har ett felt for valgt lisens i .lisens, hvordan verket skal navgives i .navngivning, og hvor det opprinnelige verket befinner seg i .url.

Lisenselementet «Navngivelse» kan ikke velges bort, og forekommer alltid. Dette innebærer at for all bruk er det påbudt at opphavspersonen navngis slik som god skikk tilsier. Dette er forøvrig i samsvar med norsk lov.

Ikkekommersiell (NC)

Lisenselementet «Ikkekommersiell» tillater kun spredning og bruk under den forutsetning at verket ikke benyttes på en kommersiell måte. Bruk til reklameformål, kommersiell nytte eller økonomisk gevinst, er forbudt.

Ingen bearbeidelse (ND)

Lisenselementet «Ingen bearbeidelse» tillater kun spredning og bruk av verket i uendret tilstand. Bearbeidelse eller endring av verket er forbudt. Det samme gjelder framstilling av såkalte avledede verk.

Del på samme vilkår (SA)

Lisenselementet «Del på samme vilkår» innebærer et påbud om at bearbeidelser av verket kun kan spres på samme vilkår som det opprinnelige verket. Dette prinsippet kalles ofte for «Copyleft».

Les mer om de ulike lisenstypene.

Rettigheter og plikter

Viktig! Teksten nedenfor er en forenklet oppsummering av fellestrekkene for alle Creative Commons lisense og er ikke nødvendigvis juridisk korrekt. Vi anbefaler deg derfor å lese lisensene på Creative Commons sine egne sider.

Hvis du legger inn data:

 1. beholder du din opphavsrett og kan selv benytte verket uavhengig av lisensen du har valgt;
 2. kan du fremdeles utnytte og tilby verket på andre vilkår enn de som er nevnt i lisensen;
 3. kan du gi tydelig beskjed om at andre menneskers rett til f.eks. å sitere og å fremstille eller kopiere verket for privat bruk, ikke påvirkes av lisensen.

Hvis du henter ut data:

 1. må du bevare opphavspersonens navngivelse .navngivning på alle eksemplarer av verket, inklusive endringer, med mindre opphavspersonen eksplisitt ber om at navnet strykes;
 2. må du skaffe deg særskilt tillatelse før du kan benytte verket på andre måter enn det lisensen allerede tillater, som f.eks. å gjøre endringer i verket eller benytte verket til kommersielle formål;
 3. må du gjengi eller lenke til verkets lisens .lisens fra hvert eksemplar av verket du fremstiller;
 4. må du lenke til den opprinnelige tilgjengeliggjøringen av verket .url fra hvert eksemplar av verket du fremstiller.

Forustatt at vilkårene følges, kan du:

 1. kopiere verket;
 2. distribuere verket;
 3. vise eller fremføre verket offentlig;
 4. fremføre verket digitalt (f.eks. webcasting);
 5. konvertere verket til et annet format.

Alle lisensene:

 1. gjelder i hele verden
 2. gjelder under hele verkets vernetid;
 3. kan ikke kalles tilbake.
Les mer om grunnregler for alle lisensene.

Hele Norges turbase

Via Nasjonal Turbase kan din tjeneste eller applikasjon få øyeblikkelig tilgang til 1000-vis av frilsdata for hele Norge. Her finner du blant annet en komplett samling av alle hytter, ruter, og arrangementer fra Den Norske Turistforenigen samt alle turforslag fra UT.no.