Alle Creative Commons lisensenser krever at ophavsperson(ene) eller utgiveren navngives (krediteres) når verket fremføres eller på andre måter tilgjengeliggjøres for en sluttbruker. For å gjøre dette så enkelt som mulig for deg som ønsker å ta i bruk data fra Nasjonal Turbase å etterkomme dette kravet ligger navngivingen allerede fiks ferdig formatert i feltet .navngiving. Denne strengen oppfyller alle de tre formelle kravene for korrekt navngiving:

  1. tittel og lenke til verket
  2. navn og lenke til ophavsperson(ene) eller utvgiver
  3. navn og lenke til lisensen

Ekempel Besseggen av DNT Oslo og Omegn

Gitt et turforslag i Nasjonal Turbase med navn Besseggen, lagt inn av gruppen DNT Oslo og Omegn, og lisensiert under en CC BY-NC 3.0 NO lisens; skal følgende tekst vises når turforslaget vises for en eventuell sluttbruker:

Besseggen av DNT Oslo og Omegn. Tilgjengelig under en CC BY-NC 4.0 lisens.

Hele Norges turbase

Via Nasjonal Turbase kan din tjeneste eller applikasjon få øyeblikkelig tilgang til 1000-vis av frilsdata for hele Norge. Her finner du blant annet en komplett samling av alle hytter, ruter, og arrangementer fra Den Norske Turistforenigen samt alle turforslag fra UT.no.