Helt ny API dokumentasjon er nå tilgjengelig og skal være mye mer oversiktelig enn tildigere.