Datastandard for grupper er nå tilgjengelig online. Vi har god flyt med å få alle tilgjengelig online.