Feltet .opprettet er nå fjernet fra alle datastandarder. Oppdatert data følger.

Nasjonal Turbase har som sitt primære formål å tilby standardisert friluftsdata på maskinlesbare formater. Standardisert betry å måtte ta noen valg om hva som er viktig og hva som er mindre viktig for en gitt objekttype.

Nasjonal Turbase legger på metadata om et gitt objekt som ._id, .opprettet, endret, og tilbyder når det opprettes og oppdateres automatisk av Nasjonal Turbase når objektet blir oppdatert.

For vår egen dele og for alle som benytter Nasjonal Turbase ønsker vi å lagre så lite metadata som mulig slik at det er rask å effektivt å hente data fra Nasjonal Turbase. Derfor ønsker vi bare å lagre metadata som er absolutt nødvendig. Vi har derfor bestemt oss fra og med i dag å fjerne .opprettet ettersom det har lite nytteverdi for folk flest. Det viktigste er jo tross alt når objektet sist ble oppdatert og det har ligger i feltet .oppdatert.

Det skal imidertid være sakt at det fremedles er mulig å legge dette feltet inn når du legger inn ny data i Nasjonal Turbase men fra og med i dag er det ikke lenger en del av standarden.