Nytt felt checksum er nå lagt til alle datastandarder og oppdateres automatisk av Nasjonal Turbase.