Feltet fasiliteter endres fra string[] til object og er nå et object med fasiliteter.