Vi opplever ustabilitet hos vår cloud provider og dette kan føre til uventet, og sporadisk, nedetid.