Datastandard for alle datatyper er nå oppdatert til å følge gjeldende versjon av data i Nasjonal Turbase.

Her er en oppsummert liste over endringene:

Bilder

 • fotograf.kreditering - er fjernet.
 • fotograf.telefon - er lagt til og har typen String.
 • eier - er lagt til har typen object.
 • img[#].url - starte med http:// eller https://.
 • img[#].width - er endret fra string til number.
 • img[#].height - er endret fra string til number.
 • img[#].size - er endret fra string til number.

Grupper

 • steder - er et nytt felt av typen Array og som inneholder tilknyttede steder.
 • lenker[#].url - starte med http:// eller https://.
 • url - starte med http:// eller https://.

Turer

 • steder - er et nytt felt av typen Array og som inneholder tilknyttede steder.
 • lenker[#].url - starte med http:// eller https://.
 • url - starte med http:// eller https://.
 • kart - er fjernet.
 • turkart - er fjernet.

Områder

 • steder - er et nytt felt av typen Array og som inneholder tilknyttede steder.
 • lenker[#].url - starte med http:// eller https://.
 • url - starte med http:// eller https://.

Steder

 • fasilitieter - er endret fra string[] til object på format key=value.
 • besøksstatisikk - er endret fra string til object. Nærmere format kommer senere.
 • steder - er et nytt felt av typen Array og som inneholder tilknyttede steder.
 • lenker[#].url - starte med http:// eller https://.
 • url - starte med http:// eller https://.